Onderzoek

Klasse Ki heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om haar afnemers een product te leveren wat van perfecte kwaliteit is. In het laboratorium wordt daarom het sperma van elke sprong zes dagen lang gecontroleerd op morfologie en beweeglijkheid.

Het personeel dat de controles uitvoert, wordt maandelijks gecontroleerd en ondersteund door een externe specialist. Daarnaast worden controles uitgevoerd door een extern lab op de kwaliteit en de concentratie van de uitgeleverde doses. Met behulp van deze controles garandeert Klasse Ki dat het afgeleverde sperma, mits juist bewaard, van perfecte kwaliteit blijft tot en met de aangegeven houdbaarheidsdatum.

Wanneer, bij een controle, blijkt dat het sperma de voorspelde houdbaarheid niet haalt neemt KLASSE Ki direct contact op met de varkenshouder en wordt het resterende sperma in voorraad vervangen door nieuw sperma.

KLASSE Ki heeft belangrijke partners zoals Hatting-Ki uit Denemarken en Genes Diffusion uit Frankrijk. Het Europese netwerk van Ki-bedrijven waarmee Klasse Ki samen werkt biedt Nederlandse varkenshouders een volledige garantie om op ieder moment de juiste genetica beschikbaar te hebben zonder enige beperkingen.