Nieuws

Overdruk met luchtfiltering bij KLASSE Ki

Luchtfilters en een streng gezondheidsprotocol beschermen beren met een hoge gezondheidsstatus

Stefan Derks: “KLASSE Ki vervult een steeds belangrijkere rol bij de uitwisseling van genetische lijnen tussen fokbedrijven met een SPF -gezondheidsstatus.”

Met de levering van varkenssperma naar een tiental PRRS vrije bedrijven heeft KLASSE Ki een steeds belangrijkere rol bij het verbeteren van de gezondheidsstatus. Daarom is gekozen productiestallen uit te rusten met luchtfilters in combinatie met een overdruksysteem. Hiermee kunnen besmettingen met het PRRS – virus en/of andere ziekten van beren met een hoge gezondheidsstatus via inkomende lucht vermeden worden.

Samen met het bedrijf TripleAir, Animal Virus Air Filtration, uit Emmen werd een keuze gemaakt voor de nieuwste FLAT-filters van het bedrijf CLARCOR. CLARCOR is een Amerikaans bedrijf met veel ervaring in de toepassing van filtersystemen voor de varkenshouderij. Het PRRS virus, maar ook Mycoplasma zorgen in Amerika telkens voor nieuwe problemen op grote varkensbedrijven. Omdat het Amerikaanse PRRS virus een agressief virus is en zich zoals Mycoplasma makkelijk over grotere afstand, door de lucht, verspreidt maken filtersystemen al langer opgang in de VS. De Europese situatie is vooralsnog beter met de huidige Europese PRRS stammen. Echter in Oost Europa heersen agressieve Europese subtypes en Amerikaanse stammen worden intussen ook regelmatig in Europa gevonden.

RA-SE Genetics heeft ervoor gekozen steeds meer nadruk te leggen op de productie van fokvarkens met de allerhoogste gezondheidsstatus. Het is daarom van strategisch belang voor KLASSE Ki, stations te hebben met de allerhoogste gezondheidsstatus (Mycoplasma, App 1-14 en PRRS vrij). Fokberen bij KLASSE Ki komen van PRRS “naïeve” bedrijven, dit zijn fokbedrijven waar het PRRS virus nooit werd gevonden bij de zeugen; dit is de enige echte garantie op een PRRS-vrije status. Verder zijn er landen waar voor export alle aanwezige beren vrij moeten zijn van PRRS, Mycoplasma, APP, TGE., PRCV, Brucellose, SVD, TBC, Varkenspest en Aujeszky. Wij zijn ervan overtuigd, dat luchtfiltratie hier een positieve bijdrage aan zal leveren.

Het Klasse team

9 januari 2013