Nieuws

KLASSE Ki start "BERENMONITOR"

Beerdata terugkoppelen biedt extra zekerheid aan fokkerijbedrijven.

Stefan Derks: “Verwerking van reproductie gegevens in de varkenshouderij vraagt slimme data-oplossingen. Samen met onze partner AgriSyst werken wij aan de optimalisatie van alle processen van belang voor onze afnemers. Zo profiteren onze afnemers maximaal van de genetische vooruitgang”

BERENMONITOR ZORGT VOOR EXTRA ZEKERHEID

Samen met de data-oplosser AgriSyst ontwikkelt KLASSE Ki software voor het vastleggen van alle gegeven van fokkerij- en eindberen. Met de volledige integratie van het CASA systeem in het PigExpert programma bij KLASSE Ki is het productieproces intussen geoptimaliseerd. (CASA – geautomatiseerde analyse spermakwaliteit).

KLASSE Ki biedt met de “BERENMONITOR” extra zekerheid aan afnemers voor de beste resultaten, een direct voordeel voor uw bedrijf. Sperma analyses koppelen aan reproductieresultaten biedt immers de mogelijkheid om het productieproces en de beerprestatie maximaal te controleren. Met de huidige beerpool van 90 zeugenlijn fokberen is de BERENMONITOR een zeer waardevolle tool voor u als varkenshouder en ons als Ki-bedrijf.

Daarom zullen reproductiegegevens van een groot aantal zuivere lijn dekkingen terug gekoppeld worden naar KLASSE Ki om hiermee de “BERENMONITOR” tot een succes te maken. De varkenshouderij heeft behoefte aan het verder uitschakelen van faalkosten en als KI-bedrijf nemen wij natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid deze faalkosten te voorkomen.
Indien U ook wilt meewerken aan de “BERENMONITOR” willen wij u vragen dit aan ons kenbaar te maken. De volgende software programma’s lenen zich voor deelname aan de BERENMONITOR: Farm, PigExpert, Pig manager en Cercosoft.

30 juli 2015