Nieuws

KLASSE Ki levert 50.000 fokgelten

KLASSE Ki levert fokkerijsystemen voor het beste economisch resultaat van Nederlandse varkenshouders.

Claus Holmgaard, SPF-Selskabet – Hatting KS; “DanBred genetica geeft het beste economisch resultaat voor Noord-West Europese varkenshouders”.

Download de PDF van dit artikel

Met de productie van 50.000 fokgelten op Nederlandse varkensbedrijven maakt KLASSE Ki in 2012 een groei door van 25% op het gebied van de vrouwelijke lijnen. Een 30-tal beschikbare fokberen van het DanBred en het GENmatch programma van KLASSE Ki staan garant voor de gewenste vooruitgang in het vleesvarken dat door afnemers gevraagd wordt.

Het verlagen van de kostprijs, door meer biggen/zeug, is hetgeen de Nederlandse varkenshouderij succesvol heeft gedaan in de voorbije jaren. De betere productie van de varkenshouderij leidt op hetzelfde moment tot een verhoging van het aanbod van varkens, intussen 260.000.000 per jaar in de EU27. De productie van varkens zal pas in 2012 kleiner worden. Een kleinere zeugenstapel in Europa zal pas dan het begin zijn van wellicht een langere periode van betere omstandigheden voor de Europese varkenshouderij.

De negatieve “cash flow” (wijziging liquiditeit) heeft intussen een enorme impact in de varkenshouderij. Het zuiden van Europa integreert verder onder leiding van de voederindustrie. In het Oosten van Europa heeft de sanering zware gaten geslagen met als gevolg een stijgend tekort aan varkens in alle Oost Europese EU-landen. De nieuwe Europese welzijnsregels zullen in alle Europese landen de aantallen zeugen verder onder druk zetten in de komende 2 jaar.

Het is echter ook nodig om de zelfvoorzieninggraad te verlagen van 110% naar rond de 105% om het aanbod in evenwicht te brengen met de vraag. Immers alleen dan zal er zeker een gezonde balans kunnen zijn tussen opbrengst en kostprijs van varkensvlees met een goed rendement voor de varkenshouder. Tussentijds zal de vleesindustrie zich beter moeten inspannen om het maximale te doen om vlees te exporteren naar landen als China, (HongKong), Rusland, Japan en Zuid Korea. Landen die torenhoge prijzen hebben voor varkensvlees . De zwakkere EURO van de laatste weken helpt de vleeshandel bij de export van varkensvlees. Het resultaat van deze ontwikkeling kan zich zeer snel vertalen in een betere prijs voor de varkenshouder of een beter rendement voor de vleesexporteurs.

11 oktober 2011