Nieuws

KLASSE "GRÜNDLICHKEIT"

KLASSE Ki – Mark van Gaal; Afzet naar Duitsland van biggen is cruciaal voor een goede prijsvorming in de Nederlandse markt van biggen en vleesvarkens.”

Productiestijging per zeug dwingt Nederlandse varkenssector tot meer export.

Met een zelfvoorzieningsgraad van meer dan 300% produceert de varkenshouderij 15 miljoen varkens die afgezet worden buiten de Nederlandse grenzen. Zoals eenieder weet is de afzet naar Duitsland voor de Nederlandse varkenshouderij extreem belangrijk. Onze gunstige geografische ligging en het kunnen aanbieden van de gevraagde kwaliteit maakt dat een belangrijk deel van de varkens afgezet worden in Duitsland.

De Duitse markt vraagt intussen ook steeds meer naar speciale genetische lijnen die het beste rendement opleveren voor de producent. Klasse ki als leverancier van genetica levert ook een positieve bijdrage aan de varkenshouderij door intensief samen te werken met de grootste Duitse fokkerijorganisaties.

Onlangs werd in het toonaangevende vakblad “SUS “ een artikel gepresenteerd over het gebruik van genetische lijnen in Duitsland. Hieruit blijkt dat meer dan 60% van de gebruikte genetica afkomstig is van partners van Klasse Ki, German Genetic, BHZP en het EGZH (Meister Piétrain).

Deze “Klasse gründlichkeit” betekent dat u met producten van KLASSE Ki zekerheid hebt over productie van het gewenste eindproduct!!

Het Klasse team

15 november 2014