Nieuws

Eerste export diepvriessperma naar Brazilië

Export naar Brazilië van diepgevroren varkenssperma van RA-SE Genetics lijnen nieuw succes voor KLASSE Ki

Stefan Derks: “KLASSE Ki vervult een belangrijke rol bij de uitwisseling van genetische lijnen tussen bedrijven met een SPF gezondheidsstatus.”

Het doel van de export is om twee berenlijnen verder uit te bouwen. Na twee exporten van levende dieren in 2010 en 2011 werd besloten de genetische verbetering te garanderen via invoer van diepvriessperma. Importerende bedrijven willen immers op elk ogenblik de beste genetica inzetten om de efficiëntie van hun productie te blijven verbeteren. En dit zeker nu ook in Brazilië de grondstoffenprijzen van soja en maïs steeds hoger worden

Brazilië is vrij van PRRS, wat het land een belangrijk voordeel geeft voor de productie van goedkoop varkensvlees. De dieren hebben namelijk door hun hogere gezondheidsstatus een veel betere voederconversie. Brazilië doet er dus alles aan om deze status te behouden.
Alle donorberen in de productiestal moeten vrij zijn van PRRS, App, Mycoplasma, Brucellose, Blaasjesziekte, TBC, Varkenspest en Aujeszky. Bovendien worden enkel dieren of diepgevroren sperma die strenge quarantaine protocollen ondergingen toegelaten. Eén van de SPF stallen van KLASSE Ki werd als donorstal gebruikt. Het team van KLASSE KI, mensen verbonden aan de Universiteit van Luik en medewerkers van RA-SE Genetics verzorgden de protocollen en de eerste containers met varkenssperma in vloeibare stikstof werden succesvol in Brazilië afgeleverd.

De geïmporteerde lijnen zullen vooral ingezet worden op grotere industriële bedrijven die met DanBred zeugen werken.

Het Klasse team

26 maart 2012