KLASSE Ki

KLASSE Ki levert varkensgenetica

Varkensvlees produceren met de laagste kostprijs is noodzakelijk, immers lage opbrengstprijzen en groter wordende ondernemersrisico’s laten de varkenshouder geen keus. Klasse ki levert varkenssperma van fokkerijprogramma’s voor het beste economisch resultaat. De beste kwaliteit varkensvlees met de laagste kostprijs wordt geproduceerd door gespecialiseerde varkensbedrijven. Een maatschappelijk geaccepteerd dierwelzijn en garanties voor voedselveiligheid zal de veeleisende consument met varkensvlees blijven verleiden.

Leveranciers van genetica zoals RA-SE Genetics, DanAvl en diverse andere partners werken intensief samen met KLASSE Ki voor de continue verbetering van de productieresultaten van varkensbedrijven.

Met nakomelingen van KLASSE Ki bent u zeker van een homogene productie, zelfs onder de meest intensieve omstandigheden. Vruchtbare zeugenlijnen en marktgerichte berenlijnen staan garant voor een maximale efficiëntie voor de producent. KLASSE Ki levert deze genetica met de beste service en de hoogste gezondheidstatus. Afnemers van KLASSE Ki hebben eenvoudig toegang tot de beste genetica.
Toegang tot de snelste vooruitgang via de beste genetica, = EASY2IMPROVE.

KLASSE Ki, BETTERhealth®

Een weldoordacht gezondheidsprogramma van KLASSE Ki en de hoge eisen gesteld aan de leveranciers maakt het mogelijk om altijd de hoogste gezondheidsstatus aan te bieden zonder compromissen.